Čo je potrebné si pripraviť pred návštevou našej STK?

V nasledujúcich riadkoch Vám chceme priblížiť, ktoré doklady je potrebné predložiť pre úspešné vykonanie TK/EK, ako sa vyhnúť zdĺhavému čakaniu a čo si pred návštevou našej STK viete skontrolovať na Vašom vozidle sami.

 

Rýchle absolvovanie STK?

AUTO IN, s.r.o. Vám ponúka možnosť bezplatnej objednávky termínu pre Vaše vozidlo. Vyplnením jednoduchého formulára si zabezpečíte vykonanie plánovanej kontroly v dohodnutý čas.

Aké doklady treba predložiť ku kontrole vozidla?

a) Technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna a technická kontrola administratívna

 • doklad vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu),
 • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
  • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch,
  • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch,
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy. (platí od 1.1.2022)

Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

 

b) Technická kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v odseku a)).

Pozn.: Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

c) Emisná kontrola pravidelná, emisná kontrola zvláštna a emisná kontrola administratívna

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu),
 • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
  • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch,
  • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch,
 • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo.

Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

 

d) Emisná kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly (už spomenuté v odseku c)).

Pozn.: Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. 

Ako sa vyhnúť nepríjemnostiam

Čo si na vozidle viete skontrolovať sami?

Ak pred návštevou STK venujete kontrole Vášho vozidla pár minút, zvýšite tým pravdepodobnosť absolvovania technickej kontroly na prvý krát. Chyby z nasledujúceho zoznamu sa pri kontrolách prejavujú najčastejšie:

 • nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla,
 • kompletná autolekárnička,
 • kontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, a spätné svetlá),
 • skontrolujte funkčnosť nastavenia predných svetlometov,
 • kontrola bŕzd,
 • kontrola prednej nápravy a riadenia,
 • kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm),
 • zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).
Čo si na vozidle viete skontrolovať sami?

V akom prípade sa STK nemôže vykonať?

Kontrolu Vášho vozidla nie je možné podľa zákona vykonať v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak nepredložíte ustanovené doklady.
 • Ak nemožno naštartovať motor.
 • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie.
 • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.
 • Ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení.
V akom prípade sa STK nemôže vykonať?