Vyberte druh kontroly

Vyberte si termín

Kliknite na voľný termín a objednajte sa.
Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 1 týždeň dopredu, resp. dozadu.

Prevádzková doba:

Prevádzkovú dobu máme od 7:00 do 17:00 (pondelok-štvrtok) a od 7:00 do 15:30 (piatok), pričom príjem posledného vozidla je najneskôr 30 minút pred skončením prevádzky.

Poznámka:
Technické a emisné kontroly opakované sa vykonávajú o 13.00 h.

Zadajte Vaše údaje

Identifikačné údaje zákazníka

Mobilné číslo v tvare 0903123456

Identifikačné údaje vozidla

UPOZORNENIE

Prosíme ctených zákazníkov, aby pri vypisovaní objednávky na technickú, resp. emisnú kontrolu uvádzali vždy iba skutočné údaje o vozidle a vypĺňali svoju objednávku (rezerváciu) zodpovedne a pravdivo, t.j. presne podľa údajov uvedených v osvedčení o evidencii konkrétneho vozidla, ktoré sa má podrobiť kontrole. Predídete tak prípadným nedorozumeniam pri návšteve našej STK.

Zároveň Vás upozorňujeme, že nesprávne vypísaná objednávka (napríklad nesprávne uvedené evidenčé číslo vozidla – ŠPZ, značka, či druh vozidla, alebo nepravdivé kontaktné údaje), môže byť dôvodom na nevykonanie technickej, resp. emisnej kontroly v požadovanom termíne, ale aj na odstránenie takejto objednávky zo systému.

Objednávkový systém uvedený na našej stránke slúži výhradne pre objednávanie, rezerváciu termínov pre reálne (skutočné) vozidlá.

 

Kliknutím na „Odoslať objednávku“ prehlasujete, že vami uvedené údaje sú správne a pravdivé a že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné TU.

Odosielam formulár