Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel (platný od 01.09.2019)

Cenník emisnej kontroly

P.č.
Pravidelné kontroly, opakované kontroly, zvláštne kontroly
Cena s DPH
1.1
Motorové vozidlá M1, N1; benzín/ nafta; BEZKAT, RKAT, NKAT, aj s OBD.
22,60 €
1.2
Motorové vozidlá M1, N1; benzín/ nafta; LPG, CNG, aj s OBD.
26,60 €
1.3
Motorové vozidlá nad 3,5 t; všetky druhy pohonu; M2, M3, N2, N3, traktory.
32,60 €

P.č.
Administratívna kontrola
Cena s DPH
2.1
Administratívna EK, všetky vozidlá.
10,60 €

P.č.
Ostatné, spotrebné jednotky
Cena s DPH
3.1
Pridelenie kontrolnej nálepky.
3,90 €
3.2
Pridelenie osvedčenia o emisnej kontrole.
3,50 €

Cena emisnej kontroly sa mení v závislosti od druhu EK, výsledku EK, ako aj od použitia spotrebných jednotiek, t.j. od 10,60 € do 40,00 €.