Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel (platný od 01.06.2023)

Cenník emisnej kontroly

P.č.
Pravidelné kontroly, opakované kontroly, zvláštne kontroly
Cena s DPH
1.1
Motorové vozidlá M1, N1; benzín/nafta; BEZKAT, RKAT, NKAT; aj s OBD
27,00 €
1.2
Motorové vozidlá M1, N1; benzín/nafta; LPG, CNG; aj s OBD
31,00 €
1.3
Motorové vozidlá nad 3,5t; všetky druhy pohonu; M2; N2; M3; N3; traktory
35,00 €

P.č.
Administratívna kontrola
Cena s DPH
2.1
Administratívna EK všetky vozidlá
12,00 €

P.č.
Ostatné, spotrebné jednotky
Cena s DPH
3.1
Protokol k emisnej kontrole
3,00 €
3.2
Osvedčenie o emisnej kontrole
4,00 €

Cena emisnej kontroly sa mení v závislosti od druhu EK, výsledku EK, ako aj od použitia spotrebných jednotiek.