Autolekárničky

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. V prílohe č. 2, uvedenej vyhlášky sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

Upozornenie

Doba exspirácie lekárničky sa na STK neposudzuje. Obsah lekárničky však musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia, v opačnom prípade sa lekárnička vyhodnotí ako vážna chyba. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný.

Obsah lekárničky

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

 

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu.
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny.
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny.
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov.

 

Lekárničky musia obsahovať tzv. „Kartu prvej pomoci“. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

 

Obal lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 (4) cm.

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel:

 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motocykle, trojkolky, štvorkolky),
 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (osobné vozidlá do 3,5t, nákladné vozidlá, traktory, pásové traktory a pracovné stroje samohybné),
 • lekárničky kategóriu motorových vozidiel M2, M3 (autobusy).

 

Motorové vozidlá M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 musia mať lekárničku pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3 v počte dva kusy.

Obsah lekárničky

Obsah lekárničky pre kategóriu L3e až L5e a L7e:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks,
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks,
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks,
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks.

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks,
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm.

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks.

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks,
 • trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks.

Obsah lekárničky pre kategóriu M1, N, T, C a Ps

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks,
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks,
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks,
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks,
 • zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks.

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks,
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks.

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks.

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks,
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks,
 • trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks.

Obsah lekárničky pre kategóriu M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks,
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks,
 • 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks,
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks,
 • zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks.

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks,
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks,
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks.

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 6 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 6 bal. á 5 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 3 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 3 ks.

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 6 ks,
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 6 ks,
 • trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 cm x 96cm x 136 cm, 6ks.