Jednotlivo dovezené vozidlá

Prehľadnú schému, ako prebieha postup pri individuálnom dovoze vozidiel zo zahraničia si môžete stiahnuť tu.

 

Individuálny dovoz vozidiel (externý odkaz na MDPT SR).

 

Metodický pokyn č. 7/2014 na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami.