Certifikát ISO 9001

Stanica technickej kontroly AUTO IN, s.r.o. získala certifikát kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 pre oblasť technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.

 

Certifikát ISO 9001: 2015

 

Certifikát ISO 37001

Ako jednej z prvých staníc technickej kontroly v Slovenskej republike sa nám podarilo získať certifikát podľa medzinárodnej normy ISO 37001:2016.

 

Certifikát ISO 37001:2016