Cenník za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel (platný od 01.06.2023).

Cenník technických kontrol

P.č.
Pravidelné kontroly
Cena s DPH
1.1
Osobné a úžitkové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (M2, M3, N2, N3), kolesové traktory nad 50 km/h (T5)
56,00 €
1.2
Osobné motorové vozidlá a úžitkové do 3,5 t (M1, N1)
35,00 €
1.3
Mot. vozidlá kategórie L a prípojné vozidlá kategórií O2 a R2
22,00 €
1.4
Osobné motorové vozidlá a úžitkové do 3,5 t (M1, N1) + plynový pohon
39,00 €
1.5
Prípojné vozidlá O3, O4, R3, R4
35,00 €
1.6
Kolesové traktory do 40 km/h T1, T2, T3, T4, PS
48,00 €

P.č.
Opakované kontroly
Cena s DPH
2.1
Vozidlá nad 3,5 t (N2, N3, M2, M3, O3, O4, R3, R4, všetky T, PS)
23,00 €
2.2
Príplatok za kontrolu brzdového zariadenia (M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T, PS)
10,00 €
2.3
Osobné a úžitkové mot. a prípojné vozidlá do 3,5 t, (L, M1, N1, O2, R2)
15,00 €
2.4
Príplatok za kontrolu brzdového zariadenia (L, M1, N1, O2, R2)
5,00 €

P.č.
Zvláštne kontroly jednej skupiny (okrem identifikácie) a administratívne kontroly
Cena s DPH
3.1
Vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T, PS
22,00 €
3.2
Príplatok za kontrolu brzdového zariadenia (M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T, PS)
10,00 €
3.3
Vozidlá kategórií L, M1, N1, O1, O2, R1, R2
15,00 €
3.4
Príplatok za kontrolu brzdového zariadenia (L, M1, N1, O1, O2, R1, R2)
5,00 €
3.5
Administratívne kontroly všetky
12,00 €

P.č.
Ostatné, spotrebné jednotky
Cena s DPH
4.1
Opis protokolu
5,00 €
4.2
Doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze
18,00 €
4.3
Protokol k technickej kontrole
3,00 €
4.4
Osvedčenie o technickej kontrole
4,00 €

Cena technickej kontroly sa mení v závislosti od druhu TK, výsledku TK, ako aj od použitia spotrebných jednotiek a doplnenia ďalších údajov.